Meer informatie over BrowseAloud Plus

Profiel mw. dr. R. Kleijnen


Functie

Dyslexiebehandelaar binnen de vergoedingsregeling bij Amalexis te Geleen.

Amalexis is een onderdeel van een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en is gespecialiseerd in zorg rondom dyslexie. Amalexis biedt zorg aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met lees- en/of spellingproblemen, mogelijk in combinatie met psychische of psychiatrische problematiek. Amalexis werkt nauw samen met ouders, school/werkveld en andere bij de cliënt betrokkenen.

Achtergrond en werkzaamheden

  • Proefschrift (1997): Strategieën van zwakke lezers en spellers in het voortgezet onderwijs en publicatie Hardnekkige spellingfouten, een taalkundige analyse (1989).
  • Betrokken geweest bij diverse ontwikkelingen en implementatietrajecten: Protocol Dyslexie VO (2004), het Protocol Dyslexie HO (2005) en MBO (2010), Onderwijs Bewijs (2010).
  • In kader van het Masterplan Dyslexie (2005 e.v.) mede-auteur van de Interventieprogramma's (Nederlands, Engels en Praktijkonderwijs, 2006), katernen dyslexie voor vakleerkrachten, toetsen moderne vreemde talen en implementatiestrategieën. Mede-auteur van de Dyslexiemonitor (webbased instrument voor dyslexiebeleid op scholen) en de Quickscan Dyslexie (Expertisecentrum Nederlands, RU Nijmegen).
  • Voormalig ontwikkelaar en opleider Master SEN (dyslexiespecialist, remediaal specialist)
  • Voormalig lector onderwijszorg en samenwerking binnen de keten (Windesheim, Zwolle) en universitair docent SEN (VU Amsterdam).
  • Op de huidige werkplek naast het behandelen van kinderen/jongvolwassenen ook betrokken bij professionalisering en kwaliteitszorg.
  • Sinds 1998 bestuurslid van de SDN (van 2005-2008 voorzitter) en van 2008-2013 bestuurslid van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie, sinds 2013 lid van Adviescollege.


Terug naar SDN