Meer informatie over BrowseAloud Plus

Profiel prof. dr. F. Wijnen


Functie

Werkt aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar Psycholinguïstiek (Faculteit Geesteswetenschappen).

Achtergrond en werkzaamheden

Verricht onderzoek op het gebied van taalverwerking (lezen, luisteren), taalstoornissen en taalontwikkeling.

Deze drie lijnen komen bij elkaar in diverse projecten over de vroege spraak- en taalontwikkeling bij kinderen met een genetisch risico voor dyslexie.

Het doel van dit onderzoek is enerzijds om vroege indicatoren van dyslexie in de primaire taalontwikkeling te vinden, anderzijds om door vergelijking van ongestoorde en achterblijvende taalontwikkeling fundamentele inzichten te verkrijgen in de neurocognitieve basis van het taalsysteem en zijn ontwikkeling.


Terug naar SDN